WoMM w social media

Synonimem dla marketingu szeptanego (Word of mouth marketing) jest rekomendacja. Celem marketingu szeptanego jest zainteresowanie konsumenta konkretną usługą lub produktem i skłonienie go w sposób naturalny do dyskusji na ten temat. Pochlebna opinia innych użytkowników dotycząca kreowanego trendu ma wpływ na klienta – pozytywny odbiór często skłania do skorzystania z oferty. Jednak nie można postrzegać jej jako reklamy! Gdzie i w jaki sposób wykorzystywać technikę marketingu szeptanego by była ona skuteczna?

Rodzaje whisper marketingu w sieci

Strategia marketingu szeptanego jest na tyle obszerna, że kategoria ta została podzielona na pomniejsze odmiany. Specyfika działania każdej z odmian jest nieco inna, jednak wszystkie skupiają się na jednym – kreowaniu pozytywnego wizerunku. Osoby medialne (np. influencerzy) wykorzystują między innymi:
Casual marketing – polega na promocji „w tle”. Podkreślanie walorów jednego produktu, równolegle generuje zainteresowanie drugim – priorytetowym artykułem.
Product seeding – to udostępnienie próbek lub pełnowymiarowych produktów tzw. liderom opinii (np. influencerzy), którzy recenzując obiekt, podkreśla jego zalety.
Trendsetting – ta technika również angażuje znane osoby medialne. Celem jest wykreowanie tendencyjnych zachowań z wykorzystaniem określonego asortymentu lub marki.
Brand blogging – ten rodzaj działalności ma zastosowanie jedynie w sieci. Polega promowaniu produktu, marki lub usługi za pośrednictwem artykułów blogowych.

Marketing angażujący społeczność

W sieci często wykorzystuje się takie sposoby promocji jak:
Community marketing – tzw. marketing społecznościowy. Wpływ na promocję danego produktu ma czynny udział użytkowników w dyskusji użytkowników np. na forum serwisów społecznościowych.
Cause marketing – znany jako CRM. Sposób ten wykorzystuje się podczas wspierania grup społecznych i inicjatyw w celu pozyskania aprobaty opinii publicznej. Cel nakierowany jest na korzyści dla każdej ze stron.
Evangelist marketing – polega na wygenerowaniu pozytywnych odczuć wśród konsumentów – wyznawców. Entuzjaści, którzy zechcą utożsamiać się z daną marką lub produktem, chętnie z własnej woli polecają go innym użytkownikom.

Marketing wirusowy – to tworzenie zabawnych i chwytliwych treści trafiających do szerokiej publiczności. Przekaz musi wywoływać pozytywne emocje i być na tyle atrakcyjny, by konsumenci przekazali go dalej.

Jak pozyskać opinie?

Na powodzenie kampanii promocyjnej z wykorzystaniem marketingu szeptanego wpływa znajomość celu oraz dobra organizacja. Skuteczną strategię tworzy kilka elementów:
a) baza medialna – spis portali, stron oraz serwisów opiniotwórczych umożliwiających przeprowadzenie kampanii,
b) szczegółowy plan – sposób na organizację kampanii, oraz dostępne metody osiągnięcia celu,
c) grupa PR – zespół buzz-moderatorów,
d) działania marketingowe – realizacja wytyczonych celów na podstawie zebranych informacji i przygotowanego planu.

Stymulacja promocji szeptanej

Celem marketingu szeptanego jest dotarcie do odbiorcy. Oferując konsumentowi produkt lub usługę, marketingowcy biorą pod uwagę przede wszystkim zainteresowania klienta. Działania specjalistów mają na celu również zaktywizowanie użytkowników w dyskusjach. Tworzenie wśród nich pozytywnych opinii, pomoże zniwelować te negatywne, a także doprowadzić do dyskusji na temat marki i jej oferty.

Istnieje kilka czynników mających wpływ na odbiór treści promocyjnych przez odbiorców:
1.Czynniki społeczne – dotyczą opinii publicznej. Brane są tu pod uwagę m.in. szacunek marki oraz jej znaczenie i zauważalność wśród odbiorców,
2.Czynniki funkcjonalne – odnoszą się do wartości udostępnianych treści np. rodzaj produktu, wiek i rozpoznawalność marki oraz rzetelność publikowanych informacji,
3.Czynniki emocjonalne – skupiają się na odczuciach konsumentów wobec marki i jej oferty. Doznania mogą być zarówno pozytywne (ekscytacja, zadowolenie, zaufanie) jak i negatywne (niedowierzanie, poczucie winy, zakłopotanie).

Skuteczność marketingu szeptanego

Publikowane treści powinny być autentyczne i naturalne. Wszelkie informacje, jakie są udostępniane w sieci, można w łatwy sposób zweryfikować. Nieprawdziwe lub „naciągane” opinie mogą mieć wpływ na postrzeganie marki i jej odczucia wobec jej oferty sprzedażowej. Nieetycznie zaprezentowany produkt, kojarzony będzie z takimi cechami jak nadużycie czy nachalność, które firma skierowała do odbiorców.

Rozgłos wokół firmy jest ważny. Jednak działania te trzeba prowadzić rozważnie. Większe uznanie zdobywają recenzje rzetelne i wartościowe pod względem merytorycznym. Język i struktura wypowiedzi powinno dopasować się do tematyki i atmosfery panującej w dyskusji. Błędem jest także publikacja tego samego komentarza na łamach wielu stron internetowych.

Buzz marketing – wady i zalety

Przed opracowaniem strategii marketingowej i przystąpieniem do jej realizacji, warto przeanalizować idące z tym korzyści oraz ewentualne straty. Do zalet marketingu szeptanego z pewnością należą:
a) niski koszt działań promocyjnych,
b) wytworzenie silnej i długotrwałej więzi marki z klientem,
c) wzrost zasięgów i wyświetleń strony,
d) skuteczne kreowanie dobrego wizerunku firmy,
e) szybki efekt.

Jednak opracowanie strategii wykorzystującej techniki marketingu szeptanego jest bardzo czasochłonna i wiąże się z ryzykiem. Jednym z efektów niepowodzenia jest brak oczekiwanego zainteresowania. Z kolei utrata kontroli nad rozprzestrzeniającą się w niewłaściwych kręgach treścią może zaburzyć postrzeganie marki wśród odbiorców. Nieopanowana w porę komplikacja może skutkować kryzysem medialnym.

[Głosów:1    Średnia:5/5]