Etyka w marketingu? Dlaczego marketing jest etyczny?

Marketing jawi się bardzo często, jako działania, mające podnieść sprzedaż. Działania te wydają się w ostatnim czasie coraz bardziej agresywne, balansujące na granicy prawa czy dobrego smaku. Czy zatem etyka w marketingu ma jeszcze racje bytu? Zastanówmy się nad etyczną kondycją marketingu.

Etyka w marketingu

Etyka zajmuje się przede wszystkim normami moralnymi, prawnymi i obyczajowymi w różnych dziedzinach życia. Wszystkie te normy powinny też obowiązywać w marketingu. Jednak jego obraz w społeczeństwie jest negatywny i kojarzy się głownie z nachalną reklamą i „wciskaniem kitu” komu popadnie. Wydaje się jednak, że prawdziwy marketing powinien mieć niewiele wspólnego. Czysty marketing to działania zmierzające do zaspokajania potrzeb zarówno sprzedających, jak i kupujących. Powinien, zatem troszczyć się zarówno o zyski producentów, jak i o zadowolenie konsumentów. To wszystko są oczywiście założenia teoretyczne, bo z praktyką bywa już bardzo różnie.

Marketing a sprzedaż

Właśnie rozdźwięk między założeniami marketingu, a działaniami praktycznymi powoduje obraz nieetycznego marketingu. Wszystko zależy tak naprawdę od założeń jakimi kieruje się dana marka. Czy to są założenia i działania czysto sprzedażowe, czy raczej strategia marketingowa jest długofalowa i poza sprzedażą uwzględnia inne czynniki. Standardowe zachowania firm cechują się przestrzeganiem obowiązującego prawa i najważniejszych zasad etycznych. Niektórzy jednak dla zwiększenia sprzedaży mogą przewidywać działania na granicy prawa i minimalne zaangażowanie w sprawy etyczne. Na drugim biegunie znajdują się jednak ci, dla których zachowanie norm etycznych są podstawą ich działalności.

Działania w duchu moralności

Długofalowe działanie marketingowe jest nastawione na tworzenie więzi z konsumentami. W firmach, które prowadzą tego rodzaju strategie przestrzeganie zasad moralnych jest na wyższym niż przeciętna poziomie. Działania mogą dotyczyć kilku kwestii: organizacyjnych, ekonomicznych, pracowniczych, relacji z klientami czy relacji branżowych. Ważne są tu m.in.: źródła finansowania, płacenie podatków, przestrzeganie praw pracowniczych, jakość produktów itd. W dobie szybkiego przepływu informacji bardzo łatwo jest stracić wizerunek budowany przez lata, dlatego wszystkie te aspekty muszą być traktowane bardzo poważnie.

[Głosów:2    Średnia:5/5]