Cel projektu

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie sieci IOB, poprzez wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przedsiębiorcom działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata. Wzmocnienie sieci IOB, przełoży się na poprawę świadomości młodych przedsiębiorców w zakresie potrzeby wdrażania innowacji marketingowych w przedsiębiorstwie, które mogą się przełożyć na wzrost konkurencyjności.

Realizacja celu ogólnego umożliwi realizację celów szczegółowych:

Wartość projektu: 2 612 600,00 PLN.

Projekt jest w 100% finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2011 – 30 czerwca 2013.