Aktualności

 • dodano: 23-08-2013

  Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

  Szanowni Państwo, wraz z końcem czerwca zakończyliśmy realizację rzeczową projektu tym samym Audyt Marketingowy Młodej Firmy stał się nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu, którą obecnie świadczy konsorcjum projektowe.

  Ogólnym celem projektu było wzmocnienie sieci IOB przez wprowadzenie nowej proinnowacyjnej usługi przeznaczonej głównie dla przedsiębiorców, podnosząc w ten sposób konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 120 bezpłatnych audytów w przedsiębiorstwach w całej Polsce.

  Do przeprowadzania audytów wykorzystywane były różne metody, które pozwoliły stworzyć raporty zawierające rekomendacje dotyczące wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie. Opracowane raporty umożliwiły podjęcie przez firmy działań prorozwojowych i innowacyjnych w sferze produktu, organizacji, technologii, procesu lub marketingu, uwzględniając szereg warunków, jakie stwarzało ich otoczenie. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi AMMF zapraszamy do kontaktu z realizatorami projektu!

 • dodano: 09-10-2012

  Zakończenie naboru zgłoszeń do projektu: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)".

   

  Szanowni Państwo,

   

  Ze wzgledu na wyczerpanie sie puli bezpłatnych miejsc na usługę w ramach projektu: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) - nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia BIznesu", z przykrością informujemy iż z dniem 09.10.2012 zakończylismy nabór zgłoszeń.

   

 • dodano: 08-11-2011

  Zmiana adresu siedziby Kieleckiego Parku Technologicznego

  Pragniemy poinformować, iż zmianie uległ adres siedziby Kieleckiego Parku Technologicznego. Obowiązujący dotychczas numer telefonu stacjonarnego (41 36 76 355) jest nieaktualny.

   

  Poniżej przedstawiamy aktualne dane teleadresowe:

   

  Kielecki Park Technologiczny

  ul. Olszewskiego 6

  25-663 Kielce

  tel. kom.: 601 522 070

  e-mail: ammf@um.kielce.pl

 • dodano: 14-07-2011

  Zmiana nazwy firmy

  Informujemy, iż z dniem 13 lipca 2011 r. Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. zmieniła nazwę spółki na: GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. Adres pocztowy oraz inne dane pozostają takie same jak dotychczas.

 • dodano: 11-07-2011

  Patronat medialny

  Miesięcznik ,,Marketing w praktyce” oraz ,,Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” obejmują patronat medialny nad projektem Audyt Marketingowy Młodej Firmy.

 • dodano: 15-06-2011

  Nabór firm do projektu

  Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór firm do projektu – pierwsze Audyty Marketingowe Młodych Firm – rozpoczną się już 1 lipca 2011. Liczba miejsc ograniczona!
  Zapraszamy do kontaktu z realizatorami projektu.

 • dodano: 15-06-2011

  AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY WSPARCIEM 3D

  Miło nam poinformować, że od 1 marca 2011 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu”, której celem jest wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez wprowadzenie nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – dedykowanej przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności. Audyt Marketingowy Młodej Firmy wpłynie na wzrost świadomości młodych przedsiębiorców w zakresie potrzeby wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, co może przełożyć się na wzrost ich konkurencyjności.

 • dodano: 15-06-2011

  Diagnoza – Definicja – Działanie

  Audyt dotyczyć będzie przede wszystkim oceny działań marketingowych oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług. Raport z AMMF zwierać będzie rekomendacje umożliwiające podjęcie przez firmę działań prorozwojowych i innowacyjnych, a także posłuży do zbudowania strategii marketingowej dla firmy. W okresie realizacji projektu tj. od 01.03.2011 r. do 30.06.2013 r. usługa będzie świadczona bezpłatnie dla 120 firm, które otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.