Zapytanie ofertowe - wydruk formularzy do świadczenia usługi AMMF

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., zaprasza do składania ofert na wydruk formularzy w ramach projektu „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innnowacji.

Pliki