AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY WSPARCIEM 3D

Miło nam poinformować, że od 1 marca 2011 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pt. "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu”, której celem jest wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez wprowadzenie nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – dedykowanej przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności. Audyt Marketingowy Młodej Firmy wpłynie na wzrost świadomości młodych przedsiębiorców w zakresie potrzeby wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, co może przełożyć się na wzrost ich konkurencyjności.