Diagnoza – Definicja – Działanie

Audyt dotyczyć będzie przede wszystkim oceny działań marketingowych oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów i usług. Raport z AMMF zwierać będzie rekomendacje umożliwiające podjęcie przez firmę działań prorozwojowych i innowacyjnych, a także posłuży do zbudowania strategii marketingowej dla firmy. W okresie realizacji projektu tj. od 01.03.2011 r. do 30.06.2013 r. usługa będzie świadczona bezpłatnie dla 120 firm, które otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.