PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I INTERNETOWYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH W RAMACH PROJEKTU AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY

Przetarg nieograniczony na „PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I INTERNETOWYCH ARTYKUŁÓW SPONSOROWANYCH W RAMACH PROJEKTU AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) – NOWĄ USŁUGĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZONĄ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU”

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w płatnym dzienniku o zasięgu regionalnym (województwo świętokrzyskie, wydanie kieleckie) i internetowych artykułów sponsorowanych w serwisie internetowym dziennika o zasięgu regionalnym, w dziale poświęconym tematyce regionalnej, obejmującym co najmniej województwo świętokrzyskie w ramach projektu "Audyt Marketingowy Młodej Firmy - nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez instytucje otoczenia biznesu".

Pliki