Informacja o unieważnieniu przetargu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KPT.341-3-2/11 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług doradczych w ramach projektu Audyt Marketingowy Młodej Firmy - nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez instytucje otoczenia biznesu opublikowanego w dniu 21 czerwca 2011 r.

Pliki