Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

Szanowni Państwo, wraz z końcem czerwca zakończyliśmy realizację rzeczową projektu tym samym Audyt Marketingowy Młodej Firmy stał się nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu, którą obecnie świadczy konsorcjum projektowe.

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie sieci IOB przez wprowadzenie nowej proinnowacyjnej usługi przeznaczonej głównie dla przedsiębiorców, podnosząc w ten sposób konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu przeprowadzono łącznie 120 bezpłatnych audytów w przedsiębiorstwach w całej Polsce.

Do przeprowadzania audytów wykorzystywane były różne metody, które pozwoliły stworzyć raporty zawierające rekomendacje dotyczące wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie. Opracowane raporty umożliwiły podjęcie przez firmy działań prorozwojowych i innowacyjnych w sferze produktu, organizacji, technologii, procesu lub marketingu, uwzględniając szereg warunków, jakie stwarzało ich otoczenie. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi AMMF zapraszamy do kontaktu z realizatorami projektu!