Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, skład i wydruk publikacji – raportu badawczego.

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. zaprasza do składania ofert na wymienioną poniżej usługę w trybie zapytania ofertowego.

W związku z przygotowaniem raportu badawczego w ramach projektu „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o podanie ceny na opracowanie graficzne, skład i wydruk publikacji – raportu badawczego z realizacji projektu.

Szczegóły zapytania znajdą Państwo w załączniku.

Zapraszamy do składania ofert.

Pliki