Przetarg nieograniczony na „WYKONANIE USŁUG DORADCZYCH W RAMACH PROJEKTU AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY - NOWĄ USŁUGĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZONĄ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU”

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług doradczych w ramach projektu "Audyt Marketingowy Młodej Firmy - nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez instytucje otoczenia biznesu" „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Znak sprawy: KPT.341-3-2/11

Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2011 r. o godzinie 10:30.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 
Kielce ul. Piotrkowska

Pliki