Zapytanie ofertowe na wynajem sali i organizację cateringu. - Katowice

 

 

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr L.Dz.RC/3091/2012 (punkt VI - dodatkowe informacje punkt IV), informujemy, że Zamiawiający pozostawia powyższe zapytanie bez rozstrzygnięcia.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za poświęcony na przygotowanie oferty czas i przepraszamy za powstałe niedogodności.

 

Aktualizacja z dnia 28.12.2012

 

W związku z planowaną konferencją Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A., zaprasza do składania ofert na wnajem sali konferencyjnej oraz organizację cateringu. Konferencja organizowana będzie w ramach realizacji projektu pt. „Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF) – nową usługą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, Osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji.

Miejsce konferencji: Katowice

 

 

Pliki