BEZPŁATNE WARSZTATY DLA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

Zapraszamy wszystkich pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu, którzy są zainteresowani poznaniem nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AMMF do udziału w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach projektu.

Warsztaty odbędą się w czterech regionach Polski w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r.

Zakres warsztatów:

Podczas warsztatów konsultanci i eksperci projektu przedstawią usługę Audytu Marketingowego Młodej Firmy (AMMF). Poprzez praktyczne ćwiczenia audytowe uczestnicy będą mogli zapoznać się
z procedurą przeprowadzania badania, które polega przede wszystkim na ocenie działań marketingowych zgodnie z koncepcją 4P lub 7P oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w obszarze marketingu dla jej produktów, usług. Sformułowane pytania umożliwiają analizę
i ocenę poziomu zaawansowania podejmowanych przez firmę działań marketingowych w tym procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji o otoczeniu firmy i odpowiedniego dostosowania narzędzi marketingowych ze względu na warunki panujące na rynku i fazę rozwoju firmy.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady wdrożonych przez firmy uczestniczące
w projekcie innowacji, wyniki badań i opinie ekspertów dotyczące usługi.

W razie chęci udziału w warsztatach prosimy o przesłanie mailem informacji na ammf@gapp.pl , na tej podstawie będziemy mogli określić miejsca przeprowadzenia warsztatów.

Miejsca, w których przeprowadzone zostaną warsztaty zostaną określone w zależności od ilości zgłoszeń z poszczególnych regionów.

Projekt jest w 100% finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dzięki temu udział
w warsztatach jest bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o skorzystanie z załączonych formularzy zgłoszeniowych.

Pliki